Serc

Oude foto's Horst aan de Maas

2009 - Grubbenvorst (Gemeente Horst aan de Maas) Luchtfoto

1919 - Melderslo (Gemeente Horst aan de Maas)

Op de foto staat de oude school van Melderslo. Op 19 mei 1916 werd in een geheime raadsvergadering besloten om de school te bouwen. De gemeenteraad van de gemeente Horst wilde eerst zelf in Melderslo gaan kijken en niemand onnodig blij maken voordat het zeker was dat er ook een school gebouwd zou mogen worden in Melderslo. De school met onderwijzerswoning was een ontwerp van de architect Casper Franssen (1860-1932). De bouw werd gegund aan M. Peelen (metselwerk) en J. Keysers (timmerwerk) voor de totale som van f 25.909. De rijksoverheid betaalde 25%. De rest moest betaald worden door de gemeente. Om de begroting kloppend te maken werd er 8,00 gulden belasting geheven op iedere loslopende hond.

Niet iedereen kon zomaar aan de slag op de bouw. Volgens artikel 24 in het 'Bestek en voorwaarden' voor de aanbesteding en de uitvoering van Eene Openbare Lagere School, met Onderwijzerswoning enz. te Meldersloo (Gem. Horst): "Alle werklieden moeten zijn bekwame en fatsoenlijke mannen. Werklieden, die zich mochten schuldig maken aan vloeken, zedelooze gesprekken, wangedrag en dronkenschap gedurende den werk- of schafttijd worden terstond en onherroepelijk ontslagen." In hetzelfde artikel stond ook dat het loon niet uitbetaald mocht worden in een herberg: "Het loon zal elken Zaterdagnamiddag in Nederlandsche munt worden uitbetaald. De betaling der werklieden moet aan ieder afzonderlijk in afgepast geld geschieden en mag niet in eene herberg plaats hebben."

In juli 1917 was alles voltooid: de lagere school met 3 klaslokalen en de onderwijzerswoning. Een statige, representatieve woning met fraaie voor­gevel en hoge kamers met ­ornamenten. De stijl is neorenaissance: bogen boven de ramen, sierstenen in de timpanen en fronton met siersteen boven de voordeur. Ook heeft het huis spouwmuren - bijzonder voor die tijd. 

De eerste bewoner van het schoolhuis was meester Jan Hendrik Nellen en zijn gezin. In 1946 ging Nellen met pensioen en werd hij opgevolgd door meester Theo van Rijswijck. Die woonde tot ongeveer 1960 met zijn gezin in het ­schoolhuis. In de loop der jaren hebben ­verschillende families in het huis gewoond. In 1980 dreigde de school met schoolwoning gesloopt te worden. Het hele gebouw stond namelijk leeg. De kinderen en hun leraren zaten in de nieuwbouw. Op initiatief van stichting Geschiedenis Melderslo werd besloten om alles te laten staan en te verkopen. Het schoolhuis bleef in originele staat. De oude klaslokalen werden verbouwd tot drie woningen.

In oktober 1986 werd het ­schoolhuis op de gemeentelijke ­monumentenlijst geplaatst met het oog op de volkskundige waarde.

1925 - Horst (Gemeente Horst aan de Maas) Het Lambertusplein